ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 7/2564

>>>>>วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 7/2564 โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง และนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบ Zoom cloud meeting จาก ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3