รับต้อนรับคณะประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2564 ณ รร.บ้านบูเก๊ะตาโมงฯ

>>>>วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมิน ในระดับภาคและระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานต่อไป ณ รร.บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส