ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 11/2564

>>>>>วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพปงนราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 11/2564 เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินการต่างๆ ตาม ระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเกรียงไกร ศักระพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม