ต้อนรับคณะจาก สพม.ตรัง-กระบี่ มาส่งนายวรพงศ์ ฮาลูมะ ซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศฯ

>>>>>วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 11:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับคณะจาก สพม. ตรัง-กระบี่ ที่เดินทางมาส่งนายวรพงศ์ ฮาลูมะ เจ้าพนักงานธุรการ ซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3