ประชุมการนำเข้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

>>>>วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมออนไลน์ เรื่อง การนำเข้าโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติทั่วประเทศ ในเรื่องของนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน รวมถึงความสอดคล้องของโครงการกิจกรรมกับยุทธศาสตร์แผนแม่บทซึ่งต้องตอบโจทย์ให้เห็นถึงปริมาณเชิงคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดได้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3