การประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกลุ่ม และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบ ประมาณ พ.ศ.2564

>>>>>วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกลุ่ม และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบ ประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางสาวธรรศญษ หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และ ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ ร่วมประชุมเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3