ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : ระดับภาคใต้

>>>>>วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา