ประชุมพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนสร้างสุข บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

>>>>>วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนสร้างสุข บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3