Conference การนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา

>>>>>วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบ Zoom cloud meeting