ประชุมโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2564

>>>>>วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom cloud meeting พร้อมมอบนโยบาย เพื่อการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง เด็กไทยจำเป็น ต้องได้รับการติดตั้ง ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ในโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และ แนวคิดการสร้าง ห้องเรียนแห่งอนาคต ก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชัน ที่จะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก