โครงการ ศธ.จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์

>>>>>วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายมงคลชัย รัตน์อ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ มีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมโครงการ 350 คน ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

CR.ภาพ : นิรนาม(ต้าตูน)