ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 และได้สำรวจความเสียหายเบื้องต้น