ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนในอำเภอเจาะไอร้อง

>>>>>วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อขับเคลื่อนการเปิดเรียนแบบ Onsite ของโรงเรียนในอำเภอเจาะไอร้องทุกโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านยานิง สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

ขอขอบคุณภาพจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์