ร่วมส่ง นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

>>>>>วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมส่งนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอให้ท่านเดินทางอย่างปลอดภัย และเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป จากใจชาว สพป.นราธิวาส เขต 3