ร่วมส่ง นายมงคลชัย รัตนอ่อน ไปปฏิบัติราชการ ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

>>>>>วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 8:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายะีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมส่งนายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1