ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2564

>>>>>วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นายสถาพร ภูบาลเข้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3