ติดตามการเปิดภาคเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2/2564 ของ รร.อนุบาลระแงะ

>>>>>วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการเปิดภาคเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนอนุบาลระแงะ โดยมีนายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และศึกษานิเทศก์ ร่วมพบปะและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลระแงะได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนด อย่างเคร่งครัด