ประชุมเตรียมความพร้อม รปภ.ครู โรงเรียนในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง

>>>>>วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการรักษาความปลอดภัยครู ภาคเรียนที่ 2/2564 ในพื้นที่ อำเภอเจาะไอร้อง โดยมีนายมาหะมาะยากี หะยีมะ นายอำเภอเจาะไอร้อง เป็นประธานการประชุม และ มีฝ่ายกองกำลัง ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเจาะไอร้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง