การประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ

>>>>>วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบละแต และโรงเรียนบ้านทำนบ โดยประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา