พบปะตัวแทน ผอ.รร. ปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือ รร.บ้านมูโม๊ะ ซึ่งประสบอุทกภัย

>>>>>วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง และนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะ ตัวแทนผู้บริหารและปรึกษาหารือแนวทางการช่วยเหลือโรงเรียนบ้านมูโน๊ะ ที่ประสพอุทกภัย ซึ่งได้ระดมทุน เพื่อเข้าช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 โดยจะนำเงินที่ได้ไปให้โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564 นี้