ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่สามี ของนางอรนุช สุขสบาย

>>>>>วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 12:30น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่สามีของนางอรนุช สุขสบาย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ ณ วัดชัยรัตนาราม(บ้านไทย) อ.ระแงะ จ.นราธิวาส