ประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2564

>>>>>วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยมี ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ทุกคนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3