รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู

>>>>>วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราช การแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 และพบปะมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3