ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ

>>>>>วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3