ติดตามการฉีดวัคชีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เร่งเปิดเรียน On-site

>>>>>วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นเชิงรุกร่วมกับ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ติดตามการฉีดวัคชีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านบูกิต เพื่อรัดเร่งการเปิดภาคเรียน On-site ของโรงเรียนบ้านบูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส