ประชุมคัดเลือกประเภทครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>>>>>วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกประเภทครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุม เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3