ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อตรวจสอบข้อมูลและประเมินศักยภาพประกอบการย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อตรวจสอบข้อมูลและประเมินศักยภาพประกอบการย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1

ภาพโดย : นายซูอุดี สรีแมง เจ้าพนักงานธุรการ ศธจ.นธ.