ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนที่ได้รับการเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite

>>>>>วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางศรีประภา เติมสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวศศิธร กลางแท่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site ของ รร.บ้านบาโงสะโต รร.บ้านบละแต และ รร.บ้านตราแด๊ะ โดยได้เน้นย้ำให้ทางโรงเรียนปฏิบัติตามประกาศหรือข้อกำหนดของมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครู