ปรึกษาหารือแนวทางการเปิดภาคเรียน Onsite รร.อำเภอจะแนะ

>>>>>วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเปิดภาคเรียน ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอจะแนะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจะแนะ และผู้บริหารสถานศึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงมาตรการในการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-site ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอจะแนะ โดยต้องรับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on-site จากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคผ่านเกณฑ์ที่กำหนด