ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2565

>>>>>วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานศูนย์เครือข่าย สถานศึกษา ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2565 ณ ห้อประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3