กิจกรรมสร้างความเข้าใจโรงเรียนปลอดภัยชุมชนเป็นสุข

>>>>วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจโรงเรียนปลอดภัยชุมชนเป็นสุข โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส