ร่วมประชุม ศบค.จังหวัดนราธิวาส กับคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส

>>>>>วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายธรัตพนธ์ วิย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.นธ.) ร่วมกับคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เพื่อให้การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม พระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ภาพโดย : นายซูอุดี สรีแมง เจ้าพนักงานธุรการ ศธจ.นธ.