พบปะให้โอวาท แนวคิดในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการบรรจุใหม่

>>>>>วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 9:30น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับรายงานตัวและพบปะให้โอวาท แนวคิดในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 7 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3