ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ

>>>>>วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษา ราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบ Zoom could meeting เพื่อจัดทำลำดับเวลา การขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3