การอบรมเชิงปฏิบัติการ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น

>>>>>วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติ และมีผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียน ในพื้นที่อำเภอระแงะ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3