การประชุมชี้แจงแนวทางและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565

>>>>>วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้แทนจาก สช.อ.ระแงะ ผู้แทนจาก กศน.อ.ระแงะ ผู้แทนจาก เทศบาล อ.ระแงะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3