อบรมเชิงปฏิบัติการ MOE Safety Center รร.ในพื้นที่ อ.จะแนะ อ.เจาะไอร้อง

>>>>>วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีนายสมเกียรติ หนูแก้วผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียน ในพื้นที่อำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3