นิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

>>>>>วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางศรีประภา เติมสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่อำเภอระแงะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ รร.บ้านเจ๊เก รร.บ้านลูโบ๊ะบาตู และรร.บ้านเขาน้อย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด