เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

>>>>>วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ศึกษานิเทศ นักจิตวิทยา สพท. และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจะแนะ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 ณ รร.บ้านกาแย และรร.บ้านจะแนะ ทั้งนี้ ได้ร่วมให้กำลังใจและได้ประเมินสภาพจิตใจของนักเรียน เพื่อเป็นผู้เรียนที่พร้อมกับการเรียนรู้และมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์