นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid19

>>>>>วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์บริหารการศึกษา ลงพื้นที่อำเภอระแงะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ รร.วัดร่อน รร.บ้านบือนังกือเปาะ ร.บ้านลูโบ๊ะดีแย และรร.บ้านแกแม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด