ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

>>>>>วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักจิตวิทยา สพท. และเจ้าหน้าที่ทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) งานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลระแงะ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนประชาบำรุง และโรงเรียนบ้านตราแดะ ทั้งนี้ ได้ร่วมให้กำลังใจและได้ประเมินสภาพจิตใจของนักเรียน เพื่อเป็นผู้เรียนที่พร้อมกับการเรียนรู้และมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์