นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid19

>>>>>วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวซีตีคอรีฟาร์ แวอาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายอภิรักษ์ อำนวยพูนสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่อำเภอจะแนะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม โรงเรียนบ้านกาแย และโรงเรียนบ้านรือเปาะ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด