ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง พร้อมด้วยนายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 5 เพื่อหารือแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมเจาะไอร้อง สพป.นราธิวาส เขต 3