นิเทศให้คำปรึกษา/แนะนำ ผู้บริหารสถานศึกษา บรรจุใหม่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Teams) ลงพื้นที่นิเทศให้คำปรึกษา/แนะนำ ผู้บริหารสถานศึกษา บรรจุใหม่ เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ.2563 ณ รร.บ้านแกแม รร.บ้านตันหยงลิมอ รร.บ้านบระเอ็ง และรร.บ้านบาโง