โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีตาม รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

>>>>>วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 8:30น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีตาม รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีนายธวัชชัย ไชย์กันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง ศธจ.นราธิวาส