ประชุมคณะกรรมการดำเนิการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

>>>>>วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 8:30น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษา ราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และนางชฎารัตน์ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนิการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1