นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา และโรงเรียนบ้านลาไม เพื่อขอเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-site

>>>>>วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา และโรงเรียนบ้านลาไม เพื่อขอเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On-site และเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ได้เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงมาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความปลอดภัยของนักเรียน และคณะครู