ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสา พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านบละแต

>>>>วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ รร.บ้านบละแต โดยมีว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอระแงะ นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง นอกจากนี้นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้พปปะพูดคุยกับผู้บริหานสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน

ภาพเพิ่มเติม >>>https://drive.google.com/drive/folders/1To8Cx7jgzjj_KxYZiwEivfTCJslg69Fv?usp=sharing