เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 >>>>>>วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษา ราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา นักจิตวิทยา สพท. และเจ้าหน้าที่ทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) งานจิตเวชและยาเสพติด รพ.เจาะไอร้อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 ณ รร.บ้านมะรือโบออกฯ และรร.บ้านบูเก๊ะตาโมงฯ ทั้งนี้ ได้ร่วมให้กำลังใจและได้ประเมินสภาพจิตใจของนักเรียน เพื่อเป็นผู้เรียนที่พร้อมกับการเรียนรู้และมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์