นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ

>>>>>วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ เพื่อขอเปิดเรียนในรูปแบบ On-site และเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ได้เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงมาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความปลอดภัยของนักเรียน และคณะครู